Sklepy a zázemí

Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje bližší seznámení s historií a architekturou zámku před branou, na nádvoří a ve středověkém sklepení. Následuje prohlídka prostor v přízemí, které byly kdysi určeny pro hraběcí personál, jenž zajišťoval každodenní chod zámku a panství. Jedná se o lokajnu (denní místnost pro personál), kuchyni pro služebnictvo, sklad hraběcích zavazadel a vrchnostenskou kancelář.

Sklep

 

Návštěvní doba tohoto okruhu je podmíněna provozními možnostmi objektu. Čas prohlídky Vám rádi sdělíme na pokladně zámku.

 

Základní informace

 • délka 30 minut
 • max. 25 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 5.–30. 9. út–ne 9.00–16.00

Vstupné

Vstupné v češtině

 • Dospělí 70 Kč
 • Senioři nad 65 let 50 Kč
 • Děti 6-18 let 50 Kč
 • Držitelé platné karty ISIC, ITIC, EYCA nebo EUROBEDS 50 Kč
 • Studenti 15-26 let (s platným studentským průkazem) 50 Kč
 • Držitelé průkazů ZTP po dovršení 18 let věku 50 Kč
 • Dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec 50 Kč
 • Rodina (dva dospělí + jedno až tři děti do 15 let) 180 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Držitelé průkazu ZTP/P a průvodce ZTP/P zdarma
 • Držitelé průkazu ZTP do 18 let věku zdarma
 • Pracovník NPÚ + max. 3 rodinní příslušníci zdarma
 • Volný vstup dále mají: držitelé karet ICOM, ICOMOS, Národního muzea, pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí v max. počtu 2 osob, pověřený průvodce cestovní kanceláře s předem rezervovanou skupinou, novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu, držitelé průkazu bývalého zaměstnance NPÚ, držitelé tzv. volných vstupenek vydávaných generálním ředitelstvím NPÚ a ředitelem ÚPS na Sychrově. Lze využít možnosti vstupného zdarma u šestého "Klíče" zdarma

nutnost rezervace pouze pro skupiny