Merky olomouckých měšťanů ve XIV.–XVIII. století

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

1992

Place:

Olomouc

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

147

ISBN:

80-901443-0-5

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Olomouc

Soupis zachycuje v chronologickém pořadí autorovi známé dostupné olomoucké merky ve sledovaném období. Zdrojem informací byly jak listiny z SOA Olomouc, Státního archivu Praha a sbírek VMO, tak  značky dochované přímo na nemovitých památkách v Olomouci. Kapitoly jsou rozděleny po stoletích a jednotlivá hesla jsou řazena opět v časovém sledu, s uvedením datace a jména nositele,případně i s bydlištěm a profesí. Soupis obsahuje 219 merek.