Informace pro návštěvníky

Nejbližší akce...Putování za renesancí 12. 5. 2018 – 13. 5. 2018

Parkoviště

Za automobil v letních měsících zaplatíte cca 50 Kč (celodenní parkování).

Bezbariérový přístup

Před návštevou prosím kontaktujte správu objektu. Návštěvník si musí sám předem zajistit pomoc při pohybu v zámku (pomoc s vynesením vozíku atd.). Doporučujeme návštěvu pouze I. prohlídkového okruhu, který se nachází v prvním patře zámku, případně část III. okruhu, jenž prochází přízemím.

Zázemí pro děti

Po celou sezónu zámek pořádá zkrácené prohlídky vhodné pro děti do 10 let.

Občerstvení

Provozní doba kavárny je shodná s provozní dobou zámku. Nejbližší restaurace se nachází přímo naproti parkovišti.