Informace pro návštěvníky

Parkování

Za automobil v letních měsících zaplatíte cca 50 Kč (celodenní parkování).

Přístupnost

Před návštevou prosím kontaktujte správu objektu. Návštěvník si musí sám předem zajistit pomoc při pohybu v zámku (pomoc s vynesením vozíku atd.). Doporučujeme návštěvu pouze I. prohlídkového okruhu, který se nachází v prvním patře zámku, případně část III. okruhu, jenž prochází přízemím.

Zvířata

Po předchozí domluvě v pokladně můžete vzít na prohlídku zámku malého psa v tašce nebo v náruči. Podmínkou je, že se psí (popřípadě kočičí či jiné) tlapky nesmějí dotknout naleštěných dlaždic a parket a že váš mazlíček nebude rušit výklad.

Pro děti

Po celou sezónu zámek pořádá zkrácené prohlídky vhodné pro děti do 8 let.

 

Občerstvení

Během hlavní sezony je provozní doba kavárny shodná s provozní dobou zámku.