Informace pro návštěvníky

Nejbližší akce...11. 5. 2019 zábavný rodinný den v zámeckém parku "Cesta kolem světa za 1 den na zámku Hrubý Rohozec" 

Parkoviště

Za automobil v letních měsících zaplatíte cca 50 Kč (celodenní parkování).

Bezbariérový přístup

Před návštevou prosím kontaktujte správu objektu. Návštěvník si musí sám předem zajistit pomoc při pohybu v zámku (pomoc s vynesením vozíku atd.). Doporučujeme návštěvu pouze I. prohlídkového okruhu, který se nachází v prvním patře zámku, případně část III. okruhu, jenž prochází přízemím.

Zázemí pro děti

Po celou sezónu zámek pořádá zkrácené prohlídky vhodné pro děti do 10 let.

Občerstvení

Během hlavní sezony je provozní doba kavárny shodná s provozní dobou zámku.