Informace pro návštěvníky

Parkování

Za automobil v letních měsících zaplatíte cca 50 Kč (celodenní parkování).

Přístupnost

Před návštevou prosím kontaktujte správu objektu. Návštěvník si musí sám předem zajistit pomoc při pohybu v zámku (pomoc s vynesením vozíku atd.). Doporučujeme návštěvu pouze I. prohlídkového okruhu, který se nachází v prvním patře zámku.

Zvířata

Psům a jiným zvířatům je vstup do zámku zakázán. Psi se mohou pohybovat pouze v areálu nádvoří zámku a zámeckého parku. 

Pro děti

Po celou sezónu zámek pořádá zkrácené prohlídky vhodné pro děti do 8 let.

 

Občerstvení

Během hlavní sezony je provozní doba kavárny shodná s provozní dobou zámku.