Prohlídkové okruhy

Jídelna

Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje interiéry v prvním patře zámku, tj. schodiště ke kapli, předkaplí, sakristii, kapli Nejsvětější Trojice, malou knihovnu, velkou knihovnu, jídelnu, zelený salon, apartmá hraběte (pracovna, lovecký salon a ložnice), loveckou chodbu s náhledem na dobovou toaletu, apartmá hraběnky (salon a ložnice), předpokoj a hlavní schodiště. Všechny uvedené místnosti mají bohatou výzdobu a jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími umělecky i historicky cennými předměty.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 170 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Zelený salon

Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje interiéry ve druhém patře zámku, tj. hlavní schodiště, halu nad schodištěm, malou chodbu, dětskou hernu, dětskou ložnici, pokoj guvernantky, pokoj pokojské, hostinský pokoj pro služebnictvo, pokoj u platanu, pokoj hraběnky Augusty Gabriely, pokoj hraběnky Marie Immaculaty, klenutý pokoj, modrý salon, zelený pokoj, ložnici pro hosty, velkou chodbu, pokoj hraběte Karla Bedřicha, pokoj hraběte Kuna Theodora, biliárový pokoj, chodbu k oratoři a oratoř. Všechny uvedené místnosti mají bohatou výzdobu a jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími umělecky i historicky cennými předměty.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–17.00
 • 170 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 60 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Dětská herna

Zkrácená prohlídka pro rodiny s dětmi prochází dvě zámecké knihovny, jídelnu a dětské pokoje. Je zaměřena na nejmladší návštěvníky, zejména děti od 4 do 8 let. Průvodce ovšem není v kostýmu. Prohlídka probíhá především formou otázek. Prohlídky dětského okruhu odcházejí pouze v předem stanovené časy.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.10–15.10
 • 90 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 25 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Dětská ložnice

Prohlídka i výklad je průběhem individuálně přizpůsobena potřebám malých návštěvníků. Pouze pro organizované a předem objednané skupiny.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 60 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 40 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny