Prohlídkové okruhy

Jídelna

Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje interiéry v prvním patře zámku, tj. schodiště ke kapli, předkaplí, sakristii, kapli Nejsvětější Trojice, malou knihovnu, velkou knihovnu, jídelnu, zelený salon, apartmá hraběte (pracovna, lovecký salon a ložnice), loveckou chodbu s náhledem na dobovou toaletu, apartmá hraběnky (salon a ložnice), předpokoj a hlavní schodiště. Všechny uvedené místnosti mají bohatou výzdobu a jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími umělecky i historicky cennými předměty.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–16.00
 • 140 Kč, cizojazyčně 210 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Zelený salon

Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje interiéry ve druhém patře zámku, tj. hlavní schodiště, halu nad schodištěm, malou chodbu, dětskou hernu, dětskou ložnici, pokoj guvernantky, pokoj pokojské, hostinský pokoj pro služebnictvo, pokoj u platanu, pokoj hraběnky Augusty Gabriely, pokoj hraběnky Marie Immaculaty, klenutý pokoj, modrý salon, zelený pokoj, ložnici pro hosty, velkou chodbu, pokoj hraběte Karla Bedřicha, pokoj hraběte Kuna Theodora, biliárový pokoj, chodbu k oratoři a oratoř. Všechny uvedené místnosti mají bohatou výzdobu a jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími umělecky i historicky cennými předměty.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–16.00
 • 120 Kč, cizojazyčně 180 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 50 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Sklep

Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje bližší seznámení s historií a architekturou zámku před branou, na nádvoří a ve středověkém sklepení. Následuje prohlídka prostor v přízemí, které byly kdysi určeny pro hraběcí personál, jenž zajišťoval každodenní chod zámku a panství. Jedná se o lokajnu (denní místnost pro personál), kuchyni pro služebnictvo, sklad hraběcích zavazadel a vrchnostenskou kancelář.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.00–15.00
 • 70 Kč, cizojazyčně 110 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 30 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Dětská herna

Zkrácená prohlídka pro rodiny s dětmi prochází dvě zámecké knihovny, jídelnu a dětské pokoje. Je zaměřena na nejmladší návštěvníky, zejména děti od 4 do 8 let. Průvodce ovšem není v kostýmu. Prohlídka probíhá především formou otázek. Prohlídky dětského okruhu odcházejí pouze v předem stanovené časy.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.10–15.10
 • 40 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 25 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Kombinovaná prohlídka I. trasy (Reprezentační prostory) a II. trasy (Soukromá apartmá) za zvýhodněné vstupné. Z tohoto důvodu lze Klíč k památkám uplatnit v jeden den pouze na jednom z okruhů. Mezi okruhy je krátká pauza. Poslední spojená prohlídka odchází nejpozději 70 minut před koncem otevírací doby.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–14.50
 • 170 Kč (dospělí)
 • délka 120 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny