Prohlídkové okruhy

Jídelna

Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje interiéry v prvním patře zámku, tj. schodiště ke kapli, předkaplí, sakristii, kapli Nejsvětější Trojice, malou knihovnu, velkou knihovnu, jídelnu, zelený salon, apartmá hraběte (pracovna, lovecký salon a ložnice), loveckou chodbu s náhledem na dobovou toaletu, apartmá hraběnky (salon a ložnice), předpokoj a hlavní schodiště. Všechny uvedené místnosti mají bohatou výzdobu a jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími umělecky i historicky cennými předměty.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–16.00
 • 120 Kč (dospělí)
 • délka 50 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Zelený salon

Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje interiéry ve druhém patře zámku, tj. hlavní schodiště, halu nad schodištěm, malou chodbu, dětskou hernu, dětskou ložnici, pokoj guvernantky, pokoj pokojské, hostinský pokoj pro služebnictvo, pokoj u platanu, pokoj hraběnky Augusty Gabriely, pokoj hraběnky Marie Immaculaty, klenutý pokoj, modrý salon, zelený pokoj, ložnici pro hosty, velkou chodbu, pokoj hraběte Karla Bedřicha, pokoj hraběte Kuna Theodora, biliárový pokoj, chodbu k oratoři a oratoř. Všechny uvedené místnosti mají bohatou výzdobu a jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími umělecky i historicky cennými předměty.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–16.00
 • 120 Kč (dospělí)
 • délka 50 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Sklep

Prohlídka tohoto okruhu zahrnuje bližší seznámení s historií a architekturou zámku před branou, na nádvoří a ve středověkém sklepení. Následuje prohlídka prostor v přízemí, které byly kdysi určeny pro hraběcí personál, jenž zajišťoval každodenní chod zámku a panství. Jedná se o lokajnu (denní místnost pro personál), kuchyni pro služebnictvo, sklad hraběcích zavazadel a vrchnostenskou kancelář.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–16.00
 • 70 Kč (dospělí)
 • délka 30 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Dětská herna

Zkrácená prohlídka pro děti prochází dvě zámecké knihovny, jídelnu, dětské a hostinské pokoje. Je zaměřena na nejmladší návštěvníky, zejména děti od 4 do 10 let. Průvodce je civilně oblečen. Prohlídka probíhá především formou otázek. Prohlídky dětského okruhu odcházejí pouze v předem stanovené časy.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 10.10–15.10
 • 50 Kč (dospělí)
 • délka 25 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Oba hlavní prohlídkové okruhy („Reprezentační prostory“ + „Soukromá apartmá“) za zvýhodněnou cenu. Mezi okruhy je krátká pauza. Poslední spojený okruh odchází nejpozději 70 minut před koncem otevírací doby.

Více informací
 • tento okruh je dnes otevřen 9.00–14.50
 • 170 Kč (dospělí)
 • délka 120 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny